rozumie��

Słownik języka polskiego PWN*

rozumie się «jest rozumiane, traktowane w określony sposób»
rozum
1. «właściwa człowiekowi zdolność myślenia, poznawania świata, analizowania i wyciągania wniosków»
2. «umiejętność radzenia sobie w życiu»

• rozumowy • rozumowo • rozumek
rozumieć
1. «pojmować treść przekazywanej informacji, polecenia itp.»
2. «zdawać sobie sprawę z czegoś»
3. «przypisywać czemuś określone znaczenie»
4. «wykazywać zrozumienie dla kogoś»
5. «znać jakiś język»
rozumienie daw. «mniemanie, przekonanie, sąd»
czysty rozum «według koncepcji Kanta: to, co jest w umyśle a priori i nie pochodzi z doświadczenia»
linia życia, miłości, rozumu itp. «rowek na wewnętrznej stronie dłoni, na podstawie którego wróżbici określają długość życia człowieka, powodzenie w miłości, w pracy itp.»
rozumieć się
1. «wykazywać wzajemne zrozumienie»
2. pot. «znać się na czymś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego