sap

Słownik języka polskiego PWN*

sapa
1. «podmokła gleba, głównie piaskowa»
2. «rów kopany pod ogniem nieprzyjaciela, umożliwiający podejście do jego pozycji»
sapanie
1. «dźwięki wydawane przez kogoś oddychającego z trudem»
2. «odgłos przypominający takie dźwięki, wydawany przez maszynę lub jakieś urządzenie»
sapnąćsapać
1. «głęboko, z trudem odetchnąć przez nos, wydając charakterystyczny odgłos»
2. «o lokomotywie: wydać charakterystyczny odgłos przy wypuszczaniu pary z komina»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego