stary

Słownik języka polskiego PWN*

stary I
1. «mający wiele lat, istniejący od wielu lat»
2. «charakterystyczny dla kogoś, kto przeżył wiele lat»
3. «taki, który ma za sobą wieloletnie doświadczenie w jakiejś dziedzinie»
4. «istniejący od dawna, mający długą tradycję»
5. «pochodzący z dawnych czasów i mający wartość historyczną»
6. «zniszczony wskutek długiego używania»
7. «dawny, poprzedni, nieaktualny»
8. «znany, trwający od dawna, a mimo to nietracący na aktualności»
9. «o produktach żywnościowych: nieświeży»

• stareńki
stary II
1. pot. «stary mężczyzna»
2. pot. «w zwrocie do dobrego znajomego»
3. pot. «szef, przełożony»
4. pot. «ojciec»
5. pot. «mąż»
stary kawaler «starszy mężczyzna, który nie wstąpił w związek małżeński»
• starokawalerski • starokawalerstwo
Stary Świat «Europa, Azja i Afryka»
Stary Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między XI a III w. p.n.e., stanowiący część Biblii»
• starotestamentowy, starotestamentalny
stara
1. pot. «stara kobieta»
2. pot. «w zwrocie do dobrej znajomej»
3. pot. «szefowa, przełożona»
4. pot. «matka»
5. pot. «żona»
stare «to, co dawne, nienowoczesne, nieaktualne»
starzy pot. «o rodzicach»
stara panna «starsza kobieta, która nie wstąpiła w związek małżeński»
• staropanieński • staropanieństwo
góry stare «góry o niewielkich wysokościach i łagodnych formach grzbietowych»
kalendarz juliański, starego stylu «kalendarz słoneczny, w którym po trzech latach mających po 365 dni, następuje rok przestępny»
po staremu «tak jak dawniej, zgodnie ze starym zwyczajem»
stare miasto «najstarsza część miasta»
• staromiejski
starszy oficer «oficer w stopniu majora, podpułkownika lub pułkownika; w marynarce wojennej: oficer w stopniu komandora podporucznika, komandora porucznika lub komandora»
starszy podoficer «podoficer w stopniu sierżanta, starszego sierżanta, sierżanta sztabowego, starszego sierżanta sztabowego»
starszy szeregowy «stopień pośredni między szeregowym a kapralem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego