status

Słownik języka polskiego PWN*

status
1. «stan prawny jakiejś osoby, instytucji lub organizacji»
2. «pozycja społeczna i zawodowa jakiejś osoby lub grupy»
3. «funkcja, ranga lub znaczenie czegoś»
status nascendi «nietrwały stan substancji gazowej w momencie jej powstawania»
status quo «stan prawny lub polityczny istniejący w danej chwili»
status quo ante «stan prawny lub polityczny istniejący poprzednio, przed zmianami»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego