stopie��

Słownik języka polskiego PWN*

stopa
1. «u człowieka i u większości ssaków: najniższa część nogi»
2. «końcowy odcinek odnóży owadów»
3. «część pończochy lub skarpetki, którą wkłada się na stopę»
4. «jednostka miary wierszowej»
5. «jednostka długości używana w krajach anglosaskich równa 0,3048 m»
6. «zawartość szlachetnego kruszcu w monecie»
7. «wystająca część maszyny, służąca do przymocowywania jej do podstawy»
8. «poziom, stan czegoś»

• stopowy • stópka
czarna stopa łow. «ziemia niepokryta śniegiem, na której nie widać śladów zwierzyny»
sklepienie stopy «kościec stopy o podwójnej krzywiźnie: w kierunku poprzecznym i podłużnym»
stopa amortyzacji «wskaźnik procentowy zużycia środka trwałego w danym okresie w stosunku do jego wartości początkowej»
stopa dyskontowa «wskaźnik procentowy będący podstawą do obliczania dyskonta»
stopa hiperkatalektyczna «stopa powiększona o jedną sylabę lub o dwie sylaby nieakcentowane na końcu wiersza lub członu przed średniówką»
stopa katalektyczna «stopa wiersza sylabotonicznego skrócona o jedną lub dwie sylaby nieakcentowane»
stopa procentowa «procent liczony za sto jednostek kapitału na jednostkę czasu»
stopa redyskontowa «stopa procentowa, po jakiej bank udziela kredytu bankom komercyjnym»
stopa zysku «procentowy stosunek zysku do wartości środków trwałych i obrotowych zaangażowanych w przedsiębiorstwie»
stopa życiowa «poziom życia mierzony wielkością przeznaczonej na spożycie części dochodu narodowego przypadającej na jednego mieszkańca»
kino non stop «kino, w którym filmy są wyświetlane bez przerwy i do którego widz może wejść w dowolnym momencie»
non stop I «bez przerwy»
non stop II «trwający bez przerwy»
non stop III «typ lokalu rozrywkowego, zwłaszcza całonocna dyskoteka»
osnowa stopu «główny składnik stopu o niejednorodnej strukturze»
pit stop «w wyścigach samochodowych: kilkusekundowa przerwa na zatankowanie paliwa i zmianę opon»
stop I
1. «wykrzyknik nakazujący komuś natychmiastowe zatrzymanie się lub przerwanie jakiejś czynności»
2. «w tekstach depesz: wyraz pełniący funkcję kropki»
3. «czerwone światło zapalające się automatycznie z tyłu pojazdu mechanicznego w momencie naciśnięcia hamulca»
4. pot. «forma podróżowania polegająca na nieodpłatnym korzystaniu z zatrzymywanych po drodze pojazdów»
5. pot. «samochód zabierający autostopowiczów»

• stopowy
stop II «substancja metaliczna wytwarzana w celu poprawienia właściwości wytrzymałościowych i technologicznych metali»
• stopowy
stop antyfrykcyjny «stop używany do wyrobu części maszyn narażonych na tarcie»
stop drukarski «stop, z którego odlewa się czcionki, linie, justunek oraz całe formy drukarskie»
stop-klatka «obraz zatrzymany na ekranie podczas wyświetlania filmu»
stop limit «na giełdzie: rodzaj zlecenia, które powoduje kupno lub sprzedaż papierów wartościowych, jeżeli ich cena przekroczyła poziom ustalony przez inwestora»
stop loss «na giełdzie: rodzaj zlecenia, które powoduje kupno lub sprzedaż papierów wartościowych, jeżeli ich cena osiągnęła poziom ustalony przez inwestora»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego