szybki

Słownik języka polskiego PWN*

szybki
1. «przebiegający w dużym, większym niż zwykle tempie»
2. «taki, którego elementy następują jeden po drugim z dużą, większą niż zwykle, częstotliwością»
3. «następujący w niedługim czasie»
4. «o ludziach, zwierzętach, urządzeniach itp.: przebywający większą odległość lub wykonujący większą pracę niż inny w tym samym czasie»
5. «trwający krócej niż zwykle»
6. «reagujący natychmiast, często bez zastanowienia»

• szybko • szybciutki, szybciuteńki • szybciutko, szybciuteńko
łyżwiarstwo szybkie zob. jazda szybka na lodzie
• łyżwiarz szybki
szyba «przezroczysta tafla, zwykle szklana, oprawiana w ramę lub w odpowiedni uchwyt»
• szybowy • szybka
szybko- «pierwsza część wyrazów złożonych wskazująca, że to, co jest nazwane drugim członem, jest szybkie lub szybko wykonywane»
jazda szybka na lodzie «konkurencja łyżwiarska polegająca na pokonaniu określonego dystansu w jak najkrótszym czasie»
droga szybkiego ruchu «droga przystosowana do jazdy z dużą szybkością»
na szybko «w krótkim czasie lub tak, żeby trwało krótko»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego