technika

Słownik języka polskiego PWN*

technika
1. «wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp.; też: praktyczne wykorzystanie tej wiedzy»
2. «metoda»
3. «wyuczona i wyćwiczona umiejętność wykonywania jakichś czynności»
technika analogowa «zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych»
technika cyfrowa «technika wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów cyfrowych»
technika impulsowa «wytwarzanie impulsów elektrycznych, ich wzmacnianie, przesyłanie, mierzenie i zastosowanie»
technika mikroskopowa «wykonywanie preparatów mikroskopowych z tkanek roślinnych lub zwierzęcych»
technika olejna «technika malarska polegająca na posługiwaniu się farbami olejnymi»
technika oporowa «w narciarstwie: technika zjazdowa, w której skręt wykonuje się, ustawiając narty pod kątem względem kierunku jazdy»
technik
1. «specjalista w określonej dziedzinie techniki, mający średnie wykształcenie techniczne; też: tytuł przysługujący absolwentowi technikum»
2. «osoba, która opanowała technikę wykonywania jakichś czynności»
technikum «średnia szkoła zawodowa»
technik dentystyczny «technik zajmujący się wykonywaniem koron lub protez zębowych»
technik uzbrojenia zob. zbrojmistrz.

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego