testament-

Słownik języka polskiego PWN*

testament
1. «akt prawny, w którym spadkodawca rozporządza majątkiem na wypadek swej śmierci»
2. «dzieło zawierające przesłanie artysty dla potomnych»

• testamentowy, testamentalny
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
Stary Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między XI a III w. p.n.e., stanowiący część Biblii»
• starotestamentowy, starotestamentalny
testament ustny «testament, w którym spadkodawca podaje swoją wolę do wiadomości trzech świadków»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego