tworzywo

Słownik języka polskiego PWN*

tworzywo
1. «materiał służący do tworzenia czegoś»
2. «to, z czego się coś produkuje»
3. «coś, co jest podstawą dla czegoś innego, służy jako kanwa do tworzenia nowych przekazów; też: środek, jakim posługuje się określony rodzaj przekazu»
tworzywo chemoutwardzalne «substancja ulegająca utwardzeniu pod wpływem działania czynników chemicznych»
tworzywo sztuczne «związek chemiczny , który w określonym stadium produkcji staje się plastyczny lub ciekły»
tworzywo termoutwardzalne «tworzywo sztuczne, które pod wpływem ogrzewania traci plastyczność i utwardza się»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego