uczucie

Słownik języka polskiego PWN*

uczucie
1. «synteza wszystkich stanów emocjonalnych, stanowiąca główną motywację ludzkiego postępowania, zwykle przeciwstawiana logice i rozsądkowi»
2. «stan psychiczny odzwierciedlający stosunek do zdarzeń, do innych ludzi, otaczającego świata i siebie samego»
3. «miłość, sympatia, przyjaźń, namiętność do kogoś»
4. «doznanie fizyczne»
uczucie steniczne «uczucie wyzwalające energię życiową i pobudzające do działania»
uczućuczuwać
1. daw. «doznać jakiegoś wrażenia zmysłowego»
2. daw. «doznać emocji, wzruszenia»
irradiacja uczuć «przenoszenie stanów emocjonalnych z jednego obiektu na inny podobny lub na jego otoczenie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego