uprzywilejowany

Słownik języka polskiego PWN*

uprzywilejowany II «osoba wyróżniana, popierana przez kogoś»
• uprzywilejowana
pojazd uprzywilejowany «specjalnie oznakowany pojazd, który nie ma obowiązku stosować się do przepisów ruchu drogowego»
uprzywilejowany I «taki, który ma szczególne uprawnienia»
uprzywilejowaćuprzywilejowywać «obdarzyć szczególnymi przywilejami»
uprzywilejowanie «szczególne uprawnienie do czegoś»
droga uprzywilejowana «droga z pierwszeństwem przejazdu»
klauzula największego uprzywilejowania «postanowienia w umowie międzynarodowej zobowiązujące dane państwo do przyznania drugiemu uprawnień i udogodnień handlowych nie mniejszych niż jakiemukolwiek innemu państwu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego