volta

Słownik języka polskiego PWN*

volta «oznaczenie pierwszego lub drugiego zakończenia w powtarzanych odcinkach utworu muzycznego»
prima volta «pierwsze odrębne zakończenie fragmentu kompozycji muzycznej występujące przed repetycją»
volt zob. wolt.
wolt, volt «jednostka napięcia elektrycznego, potencjału elektrycznego lub siły elektromotorycznej w układzie SI»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego