wapnie������

Słownik języka polskiego PWN*

wapno
1. «tlenek wapnia, biały proszek otrzymywany w wyniku prażenia wapieni»
2. pot. «lekarstwo, którego głównym składnikiem jest przyswajalny związek wapnia»

• wapienny
wapń «pierwiastek chemiczny, miękki, srebrzystobiały metal»
• wapniowy
dołować wapno «umieszczać ciasto wapienne w dole przykrytym ziemią w celu zabezpieczenia przed mrozem i wysychaniem»
gasić wapno «łączyć palone wapno z wodą»
wapno gaszone «wodorotlenek wapnia, biała, krystaliczna substancja otrzymywana w wyniku działania wody na wapno palone»
wapno nawozowe «różnorodne związki wapnia stosowane w rolnictwie do wapnowania gleb»
wapno palone «tlenek wapnia, biały proszek otrzymywany przez prażenie wapienia»
węglan wapnia «sól kwasu węglowego i wapnia stanowiąca główny składnik wapieni i marmurów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego