wulkan

Słownik języka polskiego PWN

wulkan
1. Wulkan mit. rzym. «bóg ognia, kowalstwa i złotnictwa»
2. «góra w kształcie stożka z kraterem na szczycie, przez który wydobywają się z głębi ziemi lawa, gazy i popioły»
3. «silne, gwałtowne uczucie»
4. «o kimś pełnym energii i pomysłów»
5. «o człowieku skłonnym do gwałtownych reakcji»

• wulkaniczny
czynny wulkan «wulkan w czasie wybuchu lub wybuchający okresowo»
drzemiący wulkan «wulkan, który w każdej chwili może wybuchnąć»
wulkan błotny «wulkan wyrzucający nie lawę, a błotnistą maź»
wulkan tufowy «wulkan wyrzucający gaz i sypkie materiały wulkaniczne bez wylewu lawy»
wygasły wulkan «wulkan nieczynny, niewyrzucający lawy»
wybuch wulkanu «nagłe wydobycie się z krateru wulkanu magmy, kamieni, pyłu, gazów itp.»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego