wyznanie

Słownik języka polskiego PWN*

wyznanie
1. «wypowiedź, w której ktoś coś wyznaje»
2. «religia wyznawana przez jakąś grupę ludzi»

• wyznaniowy
augsburskie wyznanie wiary «zbiór dwudziestu ośmiu artykułów wiary stanowiących podstawę luteranizmu»
Wyznanie Wiary «zbiór ważniejszych twierdzeń religijnych, przedstawionych jako prawdy objawione, mający także formę modlitwy»
wyznaćwyznawać
1. «wyjawić jakąś tajemnicę lub coś ważnego»
2. wyznawać «uznawać coś za prawdziwe i wierzyć w to»
wolność wyznania «prawo do swobodnego wyboru religii»
wyznać sięwyznawać się pot. «zorientować się w czymś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego