wzorem

Słownik języka polskiego PWN*

wzór
1. «rysunek, motyw odbity, wyhaftowany itp. w celu ozdobienia czegoś»
2. «rysunek, przedmiot przeznaczony do odtwarzania lub powielania»
3. «osoba lub rzecz, którą warto naśladować»
4. «ciąg symboli wyrażający prawa matematyczne lub fizyczne albo przedstawiający układ cząsteczek związku chemicznego»

• wzorek
wzór chemiczny «przedstawienie składu lub budowy cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych za pomocą symboli»
wzór kulturowy «zespół powtarzalnych i dość trwałych sposobów myślenia i zachowania się ludzi należących do tej samej kultury»
wzór norweski «wzór w formie barwnego pasa, zwykle z motywem gwiazd lub stylizowanych jeleni»
wzór redukcyjny «wzór pozwalający wyrażać funkcje trygonometryczne dowolnego kąta przez funkcje trygonometryczne kąta ostrego»
wzór rekurencyjny «wzór pozwalający obliczyć wyrazy ciągu na podstawie jednego lub kilku wyrazów poprzedzających»
wzór strukturalny «wzór chemiczny przedstawiający model budowy cząsteczki, uwzględniający rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce oraz sposób ich powiązania»
wzór sumaryczny «wzór chemiczny będący zapisem symboli pierwiastków tworzących cząsteczkę, z podaniem liczby atomów każdego z nich»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego