zapadanie

Słownik języka polskiego PWN*

zapadać II «o śniegu: padając, zasypać coś»
zapaść Izapadać I
1. «zagłębić się w czymś miękkim lub sypkim albo osunąć się w głąb czegoś»
2. «stać się wklęsłym lub zagłębić się»
3. «opaść»
4. «skryć się w głębi czegoś»
5. «wpaść w chorobę»
6. «nadejść, nastąpić»
7. «pozostawić silne wrażenie»
zapaść się Izapadać się
1. «o jakiejś powierzchni: osunąć się lub stać się wklęsłym»
2. «zagłębić się w czymś sypkim lub miękkim»
3. «o jakiejś części ciała: stać się wklęsłym, zwykle wskutek choroby lub starości»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego