zasypia��

Słownik języka polskiego PWN*

zasnąćzasypiać I «zapaść w sen»
zaspaćzasypiać II
1. «obudzić się później, niż się zamierzało»
2. «nie zająć się czymś lub nie wykorzystać czegoś w odpowiednim momencie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego