zawieszenie

Słownik języka polskiego PWN*

zawieszenie
1. «to, na czym coś jest zawieszone»
2. «układ elementów łączących koła z podwoziem pojazdu, łagodzący wstrząsy w czasie jazdy»
3. «orzeczone przez sąd zaniechanie wykonania kary, pod warunkiem że skazany przez określony czas nie popełni kolejnego przestępstwa»
4. «oczekiwanie na rozwiązanie sytuacji, w której ktoś się znalazł»
sztywne zawieszenie «zawieszenie niemające amortyzacji»
zawiesićzawieszać
1. «wieszając, umieścić coś gdzieś»
2. «zasłonić coś, wieszając coś na tym»
3. «zapełnić coś, wieszając na tym wiele rzeczy»
4. «czasowo wstrzymać działalność jakiejś organizacji lub instytucji albo obowiązywanie jakiejś decyzji lub aktu prawnego»
5. «czasowo pozbawić kogoś jakichś praw lub zwolnić z obowiązków»
6. «zablokować działanie programu komputerowego»
7. chem. «stworzyć zawiesinę»
zawieszony
1. «wyglądający, jakby był zawieszony w przestrzeni»
2. «znajdujący się między skrajnymi sytuacjami lub uczuciami»
zawiesić karę «o sądzie: orzec karę z zaniechaniem jej wykonania, pod warunkiem że skazany przez określony czas nie popełni przestępstwa»
zawiesić sięzawieszać się «o programie, komputerze: przestać wykonywać polecenia»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego