zepsuty

Słownik języka polskiego PWN*

zepsuty «o produktach spożywczych: nienadający się do spożycia»
zepsucie «upadek moralności»
zepsuć
1. «uszkodzić coś»
2. «zmienić coś na gorsze»
3. «rozpieścić lub zdemoralizować kogoś»
zepsuć się
1. «ulec uszkodzeniu»
2. «o jedzeniu: przestać nadawać się do spożycia»
3. «stać się gorszym»
4. «ulec demoralizacji»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego