znak

Słownik języka polskiego PWN

znak
1. «kształt, któremu przypisuje się określone znaczenie»
2. «dźwięk, spojrzenie, gest itp. służący do przekazania informacji»
3. «dowód, oznaka czegoś»
4. «fakt interpretowany jako zapowiedź czegoś»
5. «ślad pozostawiony przez coś»
6. daw. «herb lub chorągiew z herbem»

• znakowy
znak diakrytyczny «znak graficzny, np. przecinek, ogonek lub kropka, dostawiany do litery i niosący informację o sposobie wymawiania głoski oznaczonej tą literą»
znak dodatni
1. «znak graficzny (+) oznaczający liczbę dodatnią»
2. «znak graficzny (+) oznaczający dodatni ładunek elektryczny lub dodatnią wartość ładunku»
znak dodawania «znak graficzny (+) oznaczający dodawanie»
znak dzielenia «znak graficzny (:) lub (/) oznaczający dzielenie»
znak firmowy, fabryczny «znak umieszczany na wyrobach danej firmy określający ich producenta»
znak jakości «znaki (Q) lub (1), którymi opatrywane są towary bardzo dobrej jakości»
znak krzyża «w chrześcijaństwie: gest kreślenia krzyża na sobie lub na kimś albo nad kimś lub czymś»
znak mniejszości «znak graficzny (<) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są mniejsze od liczby lub wyrażenia następujących po nim»
znak mnożenia «znak graficzny (·) lub (×) oznaczający mnożenie»
znak ochronny «znak graficzny potwierdzający prawa firmy do danego towaru lub znaku firmowego»
znak odejmowania «znak graficzny (-) oznaczający odejmowanie»
znak rozpoznawczy «znak liczbowy malowany na końcach drogi startowej samolotu»
znak równości «znak graficzny (=) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są równe następującej po nim liczbie lub wyrażeniu»
znak stenograficzny «umowny znak stosowany w stenografii»
znak ujemny
1. «znak graficzny (-) oznaczający liczbę ujemną»
2. «znak graficzny (-) oznaczający ujemny ładunek elektryczny lub ujemną wartość ładunku»
znak większości «znak graficzny (>) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są większe od liczby lub wyrażenia następujących po nim»
znak wodny «półprzezroczysty rysunek lub napis na papierze widoczny przy oglądaniu pod śwatło»
znak zapytania «znak graficzny (?) umieszczany na końcu zdania pytającego»
typograficzne znaki drukarskie «czcionki dające w druku odbitki znaków pisarskich; też: materiał zecerski niedający odbitki w druku»
znaki astronomiczne «stosowane w astronomii umowne oznaczenie planet, faz Księżyca, gwiazdozbiorów itp.»
znaki chromatyczne «znaki notacji muzycznej»
znaki drogowe «tablice stawiane przy drogach zawierających informacje, ostrzeżenia, zakazy i nakazy dla użytkowników dróg»
znaki interpunkcyjne, przestankowe «znaki graficzne wskazujące w tekście granice zdań lub części zdań»
znaki korektorskie «znaki, którymi korektor oznacza na marginesie tekstu błędy w druku»
znaki matematyczne «znaki służące do zapisywania pojęć i zależności rozpatrywanych w matematyce i naukach pokrewnych»
znaki nawigacyjne «znaki umowne ułatwiające nawigację»
znaki zodiaku «symbole oznaczające części zodiaku»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2021!

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021!

Pobierz e-book i bądź na bieżąco!

Zakamarki młodej polszczyzny.

Nie przegap swoich promocji i zniżek!
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. G. Daimlera 2. Dane mogą być udostępniane na rzecz PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o. o. oraz ePWN sp. z o.o. w celu ułatwienia Użytkownikowi założenia konta w serwisie tych spółek. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym przysługujących prawach, znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyślij

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI "MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2021"!