zwierz������cie������

Słownik języka polskiego PWN*

zwierz
1. «wielkie, dzikie zwierzę»
2. zob. zwierzyna.
zwierzenie «to, z czego się ktoś komuś zwierzył»
zwierzę
1. «każde żywe stworzenie z wyjątkiem człowieka»
2. «o człowieku, który zachowuje się w sposób przypisywany zwierzętom»
3. «o człowieku, który dobrze się czuje i świetnie sobie radzi w jakimś środowisku, w określonych sytuacjach itp.»

• zwierzęcy • zwierzęco • zwierzęcość
zwierzyćzwierzać «powiedzieć komuś coś w zaufaniu»
czarny zwierz łow. «dzik»
gruby zwierz, gruba zwierzyna łow. «zwierzęta łowne, do których strzela się kulami, a nie śrutem»
zwierzyć sięzwierzać się «powiedzieć komuś w zaufaniu o swoich sprawach, kłopotach, przeżyciach»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego