t

Słownik języka polskiego PWN*

t
1. «litera oznaczająca spółgłoskę t»
2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, bezdźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: dwudziesty pierwszy»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jest koszmarem także w zakładach karnych. Boleśnie doświadczył jej Janusz T. w ciągu zaledwie czterech dni, spędzonych w celi jednego z…

 

…szeregu T: 1. pomocnicze limfocyty T i 2. supresorowe limfocyty T.
Pomocnicze limfocyty T wytwarzają mediatory (limfokininy, które powodują przekształcenie się…

 

…w2 – "omega-kwadrat"; może być on stosowany w miejsce statystyki t czy statystyki F; (por. pkt.7. rozdz. 12.).

Zilustrujmy to…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego