tacito consensu

Słownik języka polskiego PWN*

tacito consensu [wym. tac-ito konsensu] «za milczącą zgodą»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego