taksja

 
Słownik języka polskiego PWN
taksja «reakcja ruchowa swobodnie poruszających się niższych organizmów zwierzęcych i roślinnych, zachodząca pod wpływem pewnych bodźców fizycznych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego