tam  I

 
Słownik języka polskiego PWN
tam I «zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący), np. Gdzie mam to położyć? Tam., lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa, np. Urodził się w Szwecji i tam spędził dzieciństwo., Nie idziemy tam, dokąd myślisz.»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego