teoria mnogości

Słownik języka polskiego PWN*

teoria mnogości «dział matematyki zajmujący się badaniem ogólnych właściwości zbiorów, bez względu na naturę elementów, z jakich się te zbiory składają»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…z lat 1961 i 1970). Zaczął od próby dowodu niesprzeczności teorii mnogości Zermela za pomocą środków "ultraintuicjonistycznych". Podważył pogląd, że istnieje dokładnie…

 

…rozwój wysoce abstrakcyjnych pojęć i metod w matematyce inspirowany powstaniem teorii mnogości Cantora.
Jednym, chyba najbardziej rozwiniętym, z kierunków konstruktywistycznych jest intuicjonizm…

 

…pojęcia cechy określono poniżej podstawowe terminy kwalitologiczne, wykorzystując wybrane elementy teorii mnogości.
Określenie 1.1. Jakością nazywa się zbiór cech,

Zgodnie z…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego