tertium non datur

 
Słownik języka polskiego PWN
tertium non datur [wym. tercjum non datur]
1. «trzeciej (możliwości) nie ma»
2. «prawo logiczne głoszące, że dwa zdania ze sobą sprzeczne nie mogą być jednocześnie fałszywe»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego