translacja

 
Słownik języka polskiego PWN
translacja
1. «przekład, tłumaczenie»
2. «przesunięcie figury geometrycznej w przestrzeni lub na płaszczyźnie o dany wektor»
3. «proces tłumaczenia przez program komputerowy tekstów zapisanych w danym języku programowania na język, w którym są one wykonywane przez komputer»
4. «jeden z etapów biosyntezy białka w komórce»

• translacyjny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego