ubezpieczyciel

Słownik języka polskiego PWN*

ubezpieczyciel «wyspecjalizowana instytucja dająca prawo do określonych świadczeń finansowych w zamian za składkę jednorazową lub wpłacaną regularnie w określonym czasie»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…utrzymać obecnych klientów oraz zachęcić nowych do zakupu polis ubezpieczeniowych, ubezpieczyciele wprowadzają na rynek nowe produkty. W ofercie powijają się nowe…

 

…trudno zadowolić. W polskich warunkach do problemów typowych dla zagranicznych ubezpieczycieli dołożyły się problemy wynikające z małej dojrzałości naszego rynku. Prawie…

 

…rozwiązanie, że tylko jeden, a więc faktycznie ustanowiono monopol największych ubezpieczycieli w rodzaju PZU); Ustawa o autostradach (wielkość poręczeń kredytowych, wielkość…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego