uciśniony  I

 
Słownik języka polskiego PWN
uciśniony I «taki, którego prawa, wolność zostały ograniczone przez władzę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego