unia

 
Słownik języka polskiego PWN
unia
1. «związek państw, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń itp.»
2. «połączenie się części Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim w Polsce w XVI w.»
3. «Kościół unicki powstały na mocy tego połączenia; też: ogół unitów»

• unijny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego