uprzystępnić

Słownik języka polskiego PWN*

uprzystępnićuprzystępniać «uczynić coś przystępnym, bardziej zrozumiałym»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…matematyki rosyjskiej w końcu ub. wieku był ogromny, specjalnie przez uprzystępnienie prac Weierstrassa, Lie, Hermite'a, Minkowskiego i Einsteina. Urodzony w 1853…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego