uwaga  I

 
Słownik języka polskiego PWN
uwaga I
1. «koncentracja świadomości na jakimś przedmiocie, fakcie lub przeżyciu psychicznym»
2. «spostrzeżenie, obserwacja, wypowiedź na jakiś temat»
3. «krytyka czyjegoś zachowania, postępowania, czyjejś pracy itp.»
4. «nagana wpisana do dzienniczka ucznia lub do dziennika klasowego»
5. daw. «przyczyna»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego