venture capital

Słownik języka polskiego PWN*

venture capital [wym. wenczer kapital] «kapitał lokowany w przedsięwzięcia związane z wysokim ryzykiem; też: spółka inwestująca w takie przedsięwzięcia»
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego