venture capital

 
Słownik języka polskiego PWN
venture capital [wym. wenczer kapital] «kapitał lokowany w przedsięwzięcia związane z wysokim ryzykiem; też: spółka inwestująca w takie przedsięwzięcia»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego