w  II

Słownik języka polskiego PWN*

w II
1. «przyimek komunikujący, że dana osoba lub rzecz zajmuje część jakiejś przestrzeni, powierzchni, np. Usiadł w fotelu.»
2. «przyimek komunikujący, że dana osoba idzie, jedzie lub wchodzi gdzieś, np. Rankiem wyruszyli w góry.»
3. «przyimek komunikujący, że dana osoba lub rzecz jest zwrócona do jakiegoś miejsca, np. Dyrygent skierował wzrok w stronę orkiestry.»
4. «przyimek łączący się z nazwą obiektu czynności polegającej na zetknięciu się dwóch przedmiotów, np. Piorun uderzył w stodołę.»
5. «przyimek łączący się z nazwami rzeczy, które ludzie wkładają na siebie, a także nazwy opakowań różnych przedmiotów, np. Najchętniej chodziła w dżinsach.»
6. «przyimek łączący się z nazwą przedmiotu, wewnątrz którego lub na powierzchni którego jest otwór, np. Wypalił dziurę w spodniach.»
7. «przyimek występujący w zdaniach, które komunikują, że dany proces zachodzi wewnątrz ciała lub umysłu danej osoby, np. Szybko zrobiła wszystkie obliczenia w pamięci.»
8. «przyimek łączący się z nazwą środka, za pomocą którego coś zostało przedstawione lub pokazane, np. W telewizji oglądali często programy rozrywkowe.»
9. «przyimek łączący się z nazwą zbiorowości, która jest miejscem czyjejś pracy, nauki lub innej działalności, np. Działał aktywnie w związkach zawodowych.»
10. «przyimek łączący się z nazwą grupy, do której ktoś lub coś należy, np. Był najlepszy w klasie.»
11. «przyimek łączący się z nazwą dziedziny, do której coś należy, np. Stale powstają nowe kierunki w nauce i w sztuce.»
12. «przyimek łączący się z określeniami czyjegoś stanu psychicznego lub czyjejś sytuacji materialnej, np. Przyszła do szkoły w wyśmienitym nastroju.»
13. «przyimek wprowadzający charakterystykę okoliczności towarzyszących jakiemuś zdarzeniu, np. Słuchali kazania w milczeniu.»
14. «przyimek łączący się z nazwą zjawiska atmosferycznego towarzyszącego jakiejś czynności, np. Nie wychodź z domu w taką śnieżycę.»
15. «przyimek łączący się z określeniem czasu zdarzenia, np. W lipcu wyjechał na urlop.»
16. «przyimek tworzący wraz z określeniem odcinka czasu wyrażenie informujące o długości trwania jakiegoś procesu, np. W trzy lata zrobił doktorat.»
17. «przyimek łączący się z nazwą zdarzenia, któremu towarzyszy inne, toczące się równolegle do pierwszego, np. Dziadkowie zginęli w powstaniu.»
18. «przyimek łączący się z wyrażeniem określającym formę, jaką ma dany obiekt lub jaka została mu nadana, np. Stoły ustawiono w podkowę.»
19. «przyimek łączący się z nazwą materiału, z którego coś zostało wykonane, np. Michał Anioł rzeźbił w marmurze.»
20. «przyimek łączący się z określeniem wzoru lub deseniu na jakimś materiale, np. Kup papier w kratkę.»
21. «przyimek łączący się z nazwą nowego obiektu lub określeniem nowej postaci istniejącego już obiektu, który ukształtował się w wyniku jakiejś zmiany, np. Pąki rozwinęły się w kwiaty.»
22. «przyimek łączący się z określeniem liczby i ilości, np. Przygotuj to sprawozdanie w dziesięciu kopiach.»
23. «przyimek komunikujący, pod jakim względem przysługuje danej osobie lub rzeczy jakaś cecha, np. Jabłka były cierpkie w smaku.»
24. «przyimek wprowadzający określenie motywu lub powodu czyjegoś działania, np. Pojechała do miasta w poszukiwaniu leku.»
25. «przyimek łączący się z określeniem celu czynności, np. Pojechał w odwiedziny do babci.»
26. «przyimek łączący dwie formy tego samego rzeczownika w konstrukcję, która komunikuje, że dane zdarzenie się powtarza albo dany przedmiot jest bardzo podobny do innego, tego samego rodzaju, np. Dzień w dzień zapraszała gości.»
27. pot. «przyimek wprowadzający wyrażenie, za pomocą którego mówiący wzywa lub nakłania kogoś do określonego działania, np. W nogi!»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego