w  II

 
Słownik języka polskiego
w II
1. «przyimek komunikujący, że dana osoba lub rzecz zajmuje część jakiejś przestrzeni, powierzchni, np. Usiadł w fotelu.»
2. «przyimek komunikujący, że dana osoba idzie, jedzie lub wchodzi gdzieś, np. Rankiem wyruszyli w góry.»
3. «przyimek komunikujący, że dana osoba lub rzecz jest zwrócona do jakiegoś miejsca, np. Dyrygent skierował wzrok w stronę orkiestry.»
4. «przyimek łączący się z nazwą obiektu czynności polegającej na zetknięciu się dwóch przedmiotów, np. Piorun uderzył w stodołę.»
5. «przyimek łączący się z nazwami rzeczy, które ludzie wkładają na siebie, a także nazwy opakowań różnych przedmiotów, np. Najchętniej chodziła w dżinsach.»
6. «przyimek łączący się z nazwą przedmiotu, wewnątrz którego lub na powierzchni którego jest otwór, np. Wypalił dziurę w spodniach.»
7. «przyimek występujący w zdaniach, które komunikują, że dany proces zachodzi wewnątrz ciała lub umysłu danej osoby, np. Szybko zrobiła wszystkie obliczenia w pamięci.»
8. «przyimek łączący się z nazwą środka, za pomocą którego coś zostało przedstawione lub pokazane, np. W telewizji oglądali często programy rozrywkowe.»
9. «przyimek łączący się z nazwą zbiorowości, która jest miejscem czyjejś pracy, nauki lub innej działalności, np. Działał aktywnie w związkach zawodowych.»
10. «przyimek łączący się z nazwą grupy, do której ktoś lub coś należy, np. Był najlepszy w klasie.»
11. «przyimek łączący się z nazwą dziedziny, do której coś należy, np. Stale powstają nowe kierunki w nauce i w sztuce.»
12. «przyimek łączący się z określeniami czyjegoś stanu psychicznego lub czyjejś sytuacji materialnej, np. Przyszła do szkoły w wyśmienitym nastroju.»
13. «przyimek wprowadzający charakterystykę okoliczności towarzyszących jakiemuś zdarzeniu, np. Słuchali kazania w milczeniu.»
14. «przyimek łączący się z nazwą zjawiska atmosferycznego towarzyszącego jakiejś czynności, np. Nie wychodź z domu w taką śnieżycę.»
15. «przyimek łączący się z określeniem czasu zdarzenia, np. W lipcu wyjechał na urlop.»
16. «przyimek tworzący wraz z określeniem odcinka czasu wyrażenie informujące o długości trwania jakiegoś procesu, np. W trzy lata zrobił doktorat.»
17. «przyimek łączący się z nazwą zdarzenia, któremu towarzyszy inne, toczące się równolegle do pierwszego, np. Dziadkowie zginęli w powstaniu.»
18. «przyimek łączący się z wyrażeniem określającym formę, jaką ma dany obiekt lub jaka została mu nadana, np. Stoły ustawiono w podkowę.»
19. «przyimek łączący się z nazwą materiału, z którego coś zostało wykonane, np. Michał Anioł rzeźbił w marmurze.»
20. «przyimek łączący się z określeniem wzoru lub deseniu na jakimś materiale, np. Kup papier w kratkę.»
21. «przyimek łączący się z nazwą nowego obiektu lub określeniem nowej postaci istniejącego już obiektu, który ukształtował się w wyniku jakiejś zmiany, np. Pąki rozwinęły się w kwiaty.»
22. «przyimek łączący się z określeniem liczby i ilości, np. Przygotuj to sprawozdanie w dziesięciu kopiach.»
23. «przyimek komunikujący, pod jakim względem przysługuje danej osobie lub rzeczy jakaś cecha, np. Jabłka były cierpkie w smaku.»
24. «przyimek wprowadzający określenie motywu lub powodu czyjegoś działania, np. Pojechała do miasta w poszukiwaniu leku.»
25. «przyimek łączący się z określeniem celu czynności, np. Pojechał w odwiedziny do babci.»
26. «przyimek łączący dwie formy tego samego rzeczownika w konstrukcję, która komunikuje, że dane zdarzenie się powtarza albo dany przedmiot jest bardzo podobny do innego, tego samego rodzaju, np. Dzień w dzień zapraszała gości.»
27. pot. «przyimek wprowadzający wyrażenie, za pomocą którego mówiący wzywa lub nakłania kogoś do określonego działania, np. W nogi!»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów najbardziej kluczowych statystycznie, która stanowi orientacyjną pomoc. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!