wśród

 
Słownik języka polskiego PWN
wśród
1. «przyimek komunikujący, że przedmiot, osoba itp., o których mowa, są otoczone innymi przedmiotami, osobami itp., np. Szła miedzą wśród rozgrzanych zbóż.»
2. «przyimek komunikujący, że przedmiot, osoba lub zjawisko, o których mowa, są jednym z elementów danego zbioru przedmiotów, osób lub zjawisk, np. Wśród nagrodzonych umieszczono jego nazwisko.»
3. «przyimek komunikujący, że to, o czym mowa w zdaniu, dotyczy wymienionej grupy osób jako całości lub każdej bądź większości z nich z osobna, np. Wśród licznie przybyłych gości narastała niecierpliwość.»
4. «przyimek komunikujący o zjawiskach towarzyszących danemu zdarzeniu, np. Weszły na estradę wśród dźwięków orkiestry.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego