wartość

 
Słownik języka polskiego PWN
wartość
1. «to, ile coś jest warte pod względem materialnym»
2. «cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem»
3. «posiadanie zalet»
4. «zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych»
5. «liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne»
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

wartości opadu i parowania (kilkaset milimetrów), można ewentualnie oszacować przybliżone wartości przepływów średnich rocznych SQ w poszczególnych latach.
Zależności regionalne, ich

 

osób robi sobie z nami zdjęcia. W regionalizmie dostrzegam dużą wartość i dlatego u nas w parafii szóste przykazanie kościelne brzmi

 

w końcu 1989r. w ramach majątku produkcyjnego całej gospodarki polskiej wartość księgowa brutto budynków i budowli dwukrotnie przewyższała wartość maszyn i

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego