według

 
Słownik języka polskiego PWN
według, wedle
1. «przyimek wskazujący na zgodność czegoś z czymś, np. Pociąg przyjechał według rozkładu.»
2. «przyimek wskazujący na osobę, książkę lub inne źródło przytoczonej w zdaniu informacji, np. Według zeznań świadków oskarżony znał ofiarę od dawna.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego