weekend

Słownik języka polskiego PWN*

weekend [wym. ikend] «okres od piątkowego popołudnia do niedzieli włącznie, wolny od pracy i nauki; też: wypoczynek poza miejscem zamieszkania, zorganizowany w tym czasie»
• weekendowy • weekendowo
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…18) 201 17 34
Zakopane Mirabella, łazienki – 624 08 79
Weekend za miastem
Maj, sielanka. (0 86) 77 17 77.
Survival…

 

…styczniowym 2001 r.

Nagrody:
Zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą spędzi
weekend w Paryżu oraz otrzyma kosmetyczkę Issima Blue Voyage.
n Druga…

 

…eksploracji myślni (wszystko wyłącznie na papierze!).
Ostatecznie stanęło na następnym
weekendzie. Konferencja miała trwać trzy dni – zacznie się w czwartek wieczorem…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego