włóka

Słownik języka polskiego PWN*

włóka
1. «konne lub ciągnikowe narzędzie rolnicze do wyrównywania i kruszenia górnej warstwy gleby»
2. «dawna jednostka powierzchni gruntu ornego; też: grunt o takiej powierzchni»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego