wyeksploatować

 
Słownik języka polskiego PWN
wyeksploatować
1. «wydobyć całkowicie bogactwa naturalne»
2. «zużyć urządzenia, maszyny»
3. «wykorzystać coś maksymalnie»
4. «wykorzystać kogoś, ciągnąc zyski z jego pracy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego