wykroić

Słownik języka polskiego PWN*

wykroić, wykrajaćwykrawać
1. «krojąc, oddzielić coś od czegoś»
2. «krojąc, nadać czemuś określony kształt»
3. «wydzielić coś z większej całości»
4. pot. «wygospodarować czas lub pieniądze na określony cel»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego