wysłać  I

 
Słownik języka polskiego PWN
wysłać Iwysyłać
1. «zlecić komuś, żeby udał się dokądś w jakimś celu»
2. «przekazać coś komuś za pośrednictwem poczty, urządzeń technicznych lub jakiejś osoby»
3. «wytworzyć jakąś energię i spowodować przemieszczanie się jej w określonym kierunku w przestrzeni»
4. «skierować coś dokądś»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego