zachód  I

 
Słownik języka polskiego PWN
zachód I
1. «moment, w którym Słońce lub inne ciało niebieskie chowa się za horyzont»
2. «późna pora dnia, kiedy Słońce znajduje się nisko nad horyzontem»
3. «kierunek, w którym Słońce znika za horyzontem»
4. «część kraju, kontynentu itp. wysunięta w tym kierunku»
5. Zachód «kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone i Kanada ujmowane jako całość kulturowa i polityczna»

• zachodni
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego