zaczepić

Słownik języka polskiego PWN*

zaczepićzaczepiać
1. «umocować coś na czymś»
2. «przemieszczając się lub wykonując jakiś ruch, zawadzić o kogoś lub coś»
3. «jadąc lub idąc dokądś, wstąpić gdzieś na krótko»
4. «zatrzymać kogoś i zapytać o coś lub zaproponować coś»
5. «zachować się agresywnie lub prowokująco w stosunku do kogoś»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego