żarliwy

Słownik języka polskiego PWN*

żarliwy «robiący coś z wielkim zapałem; też: świadczący o takim zapale»
• żarliwie • żarliwość
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…kananejskich i że prorocy gromili go za to w swoich żarliwych wypowiedziach. Wypada raczej przypuszczać, że w dobie patriarchów mamy do…

 

…dziekanem niedzickim. To był bardzo serdeczny i szlachetny człowiek. Był żarliwym społecznikiem i wielkim budowniczym. Wybudował trzy kościoły: w Maniowach, w…

 

…chcę, tak jak wtedy w rzece, kiedy słońce kamienowało nas żarliwymi bryłami blasku, a my bawiliśmy się z Hamidem w Zahajandeh…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego