zasypać

 
Słownik języka polskiego PWN
zasypaćzasypywać
1. «sypiąc coś, wypełnić tym dół, otwór, szczelinę itp.»
2. «rzucając coś w dużej ilości, pokryć tym jakąś powierzchnię; też: sypiąc się gęsto, pokryć coś sobą»
3. «o ziemi, gruzie itp.: przygnieść kogoś lub coś»
4. «zarzucić kogoś lub coś dużą ilością czegoś»
5. pot. «zdradzić czyjąś tajemnicę»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego