zbiór

 
Słownik języka polskiego PWN
zbiór
1. «całość składająca się z jakichś elementów»
2. «kolekcja»
3. mat. «zespół liczb, punktów, elementów zebranych ze względu na jakąś cechę»
4. «zbieranie i zwożenie zboża z pola, owoców z sadu, warzyw z ogrodu itp.»

• zbiorek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego