źródło

Słownik języka polskiego PWN*

źródło
1. «miejsce, z którego woda wypływa na powierzchnię ziemi; też: ta woda»
2. «to, co stanowi początek czegoś»
3. «przyczyna uczuć, zachowań, chorób itp.»
4. «dokument będący podstawą do dalszych badań»

• źródełko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego